Zapytanie ubezpieczenie terminowe

Terminowe ubezpieczenie na życie to:

- wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego

- indywidualnie dobrany poziom ochrony finansowej oraz okres trwania umowy 

– dopasowanie sumy ubezpieczenia oraz okresu umowy do potrzeb Ubezpieczonego

- możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o odpowiednie umowy dodatkowe.


Zabezpieczenie kredytu lub dodatkowa ochrona dla bliskich w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

Zapytanie o ubezpieczenie terminowe:

 
 
 
 
 
 

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX