AUTO DIRECT


  Wychodząc na przeciw oczekiwaniu naszych 

  klientów wprowadziliśmy możliwość 

  indywidualnego wyliczenia składki w 

  wybranych Towarzystwach dostępnych w 

  Internecie.


  Zapraszamy do indywidualnej kalkulacji    

 składki ubezpieczenia komunikacyjnego!

Ubezpieczenie direct (ang. dosł. bezpośredni) – możliwość zakupu ubezpieczenia przez internet lub telefon. 

Zaletą zawierania umów ubezpieczeniowych tą drogą jest: niska składka ubezpieczeniowa, szybkość zawierania umowy oraz wygoda, ponieważ zawarcie umowy następuje bez konieczności kontaktu z agentem ubezpieczeniowym.

Płatność za zakupioną polisę może zostać zrealizowana przelewem online, przelewem tradycyjnym, albo przy odbiorze polisy. 

Polisa może być dostarczona pocztą tradycyjną, jak również przesłana emailem, może przyśpieszyć proces nabycia nowego ubezpieczenia.

Różnica pomiędzy tradycyjnym ubezpieczeniem nabytym np. w biurze agenta a ubezpieczeniem direct polega jedynie na odmiennych kanałach sprzedaży. 

Istota produktu i zakresu odpowiedzialności stron umowy ubezpieczenia są w obu przypadkach takie same. Łatwość zawierania umów tą drogą sprawia, iż wartość rynku ubezpieczeń direct stale rośnie. 

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2012 był on wart ok. 1,2 mld zł. 

Główną grupę (ok. 90%) zawieranych umów stanowią ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC. 

Zródło: Wikipedia

W celu wyliczenia składki proszę o kliknięcie na logo wybranego Towarzystwa.

REKLAMA


Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX