Axa Direct


Klienci kupujący Pakiet OC lub Pakiet OC+AC, mogą skorzystać z dodatkowych opcji ubezpieczenia auta:

Assistance – auta w wybranym wariancie – MINI, MIDI, MAXI, MIDI Europa, MAXI Europa. Najszerszy wariant ubezpieczenia Assistance pozwala na zapewnienie komfortu w podróży, bowiem zapewnia wszechstronną pomoc ubezpieczyciela w wielu nieprzewidzianych sytuacjach na drodze, np. wypadku, kradzieży i awarii auta.

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Szyb – zapewnia pokrycie przez ubezpieczyciela kosztu naprawy lub wymiany szyb w ubezpieczonym aucie do kwoty 2 tys. zł.

Ubezpieczenie Opon – zapewnia szybką pomoc przy wymianie lub naprawie uszkodzonej opony, a w razie konieczności - holowanie auta do warsztatu wulkanizacyjnego oraz pokrycie kosztów naprawy ogumienia.

Samochód zastępczy – jeśli dojdzie do wypadku, samochodu ubezpieczyciel zapewni samochód zastępczy. 

Ubezpieczenie od pożaru i kradzieży – zapewnia odszkodowanie w przypadku utraty pojazdu w wyniku kradzieży lub szkody całkowitej w wyniku pożaru, bez konieczności zakupu ubezpieczenia AC.

W celu wyliczenia składki proszę o kliknięcie na logo Towarzystwa.

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX