Wypowiedzenie OC

Przypominamy o konieczności wypowiedzenie starej umowy OC przed wybraniem nowej.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do T.U. najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. 

Jeśli T.U. otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, to będzie ono nieważne, 

co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.


Formy wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres:

Aviva Skr. Pocztowa 11 

00-800 Warszawa 66

Proponujemy wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

b) mailem na adres: kontakt@aviva.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

Druk wypowiedzenia OC


Formy wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 

ul. Postępu 15 02-676 Warszawa

Proponujemy wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

b) mailem na adres: serwis@link4.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer: 22 444 44 45

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Druk wypowiedzenia OC
PoprzednioFormy wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce ul. Chocimska 17 00-791 Warszawa

Proponujemy wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

b) mailem na adres: serwis@lu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer: (22) 589 90 90

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Druk wypowiedzenia OCFormy wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres

Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama

 ul. Zana 32A 20-601 Lublin

Proponujemy wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

b) mailem na adres: doradcy@proama.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer: 815 815 810

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Druk wypowiedzenia OCFormy wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres:

Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta

 ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa

Proponujemy wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

b) osobiście w najbliższej jednostce Allianz Polska za potwierdzeniem odbioru 

Mapa oddziałów i agencji Allianz

Druk wypowiedzenia OCForma wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres:

AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce

 ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

Proponujemy wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Druk wypowiedzenia OCFormy wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres:

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

 ul. Ks. I. Skorupki 5 00-963 Warszawa

Proponujemy wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

b) mailem na adres: bok@breubezpieczenia.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer: (22) 444 70 70

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Druk wypowiedzenia OCFormy wypowiedzenia OC:

a) pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

 ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki Warty.

b) mailem na adres: zwroty.krakow@warta.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) osobiście do placówki  

Mapa placówek Warty

d) faksem na numer: 12 254 64 95

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Druk wypowiedzenia OC


Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX