Inter MEDICUS

INTER Medicus to unikatowa oferta na polskim rynku będąca uzupełnieniem świadczeń oferowanych przez ubezpieczenie społeczne w przypadku czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. INTER Medicus kierowane jest do osób, które chcą zabezpieczyć utratę swoich przychodów spowodowaną niemożnością wykonywania działalności zarobkowej. Świadczenie z tytułu tego ubezpieczenia wypłacone jest począwszy od 1 do 180 dnia trwającej nieprzerwanie czasowej niezdolności do pracy. Jego wysokość wynosi 100, 200 lub 300 zł w zależności od wybranego wariantu.


W praktyce:

Przedsiębiorca zawiera ubezpieczenie, we wniosku podaje swoje dane oraz wypełnia ankietę medyczną, T.U. Inter Polska dokonuje oceny ryzyka i przesyla polisę. Klient opłaca składkę miesięczną lub roczną (rabat 6%) do 25 dnia miesiąca. Początek ochrony od następnego miesiąca.

Zdarzenie ubezpieczeniowe Czasowa i trwająca nieprzerwanie niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy powstała wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego. Czasowa niezdolność do pracy musi być potwierdzona przez lekarza orzeczeniem lekarskim (druk ZLA lub inne oświadczenie).

Choroba - świadczenie przysługuje, gdy choroba trwa nieprzerwanie min. 30 dni.

Wypadek lub przebywanie w szpitalu przez min. 3 dni - Świadczenie przysługuje, gdy niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie min. 15 dni.


Składka miesięczna w zależności od wieku ubezpieczonego.


INTER Medicus jest dla Ciebie jeśli:

- uzyskujesz regularne przychody z działalności zarobkowej w Polsce,

- w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyłeś 67 roku życia, jesteś obywatelem Polski bądź innego kraju, jednakże posiadasz kartę stałego bądź czasowego pobytu oraz miejsce zamieszkania na terenie Polski,

- wykonujesz zawód medyczny: asystentka dentystyczna, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, farmaceuta, fizjoterapeuta, higienistka dentystyczna, lekarz i lekarz dentysta, logopeda, masażysta, optometrysta, ortoptysta, pielęgniarka i położna, protetyk słuchu, psychoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiologii, technik farmaceutyczny, technik optyk, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy,

- wykonujesz wolny zawód: adwokat, agent nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, architekt, artysta, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy i inwestycyjny, dziennikarz, informatyk, inżynier, inżynier budownictwa, komornik, samodzielny księgowy, lekarz weterynarii, makler papierów wartościowych, notariusz, psycholog, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz, urbanista, zarządzający przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menadżerskiego


PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

  1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
  2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko, adres, data urodzenia, wykonywany zawód, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
  3. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
  4. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
  5. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
  6. Początek ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca po odesłaniu podpisanej deklaracji oraz opłacie pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.


Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX