Ubezpieczenia grupowe


Zapraszamy do korzystania z naszego doświadczenia i wiedzy w zakresie ubezpieczeń grupowych


Wykorzystujemy tylko sprawdzone rozwiązania renomowanych Towarzystw Ubezpieczeniowych a naszym celem jest

przygotowanie Państwu najlepszego rozwiązania w zakresie ochrony życia i zdrowia.

  


Nasza pomoc w zakresie ubezpieczenia grupowego to:


- analiza obecnej polisy ubezpieczenia grupowego

- propozycja zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej

- zebraniu najkorzystniejszych dla Klienta ofert z rynku

- negocjacjach z zakładami ubezpieczeń ostatecznych warunków polisy, zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń i wysokości składek

- prowadzenie comiesiecznych rozliczeń lub pomoc w obsłudze osobie wytypowanej w firmie

- pomoc w procesie wypłaty odszkodowań


Korzyści dla Pracodawcy:


- pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej

- zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci Pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

- skuteczne wspomaganie zarządzania firmą dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej

- kształtowanie polityki płacowej dzięki możliwości wliczania składek w koszty uzyskania przychodu


Korzyści dla Pracownika:


- pomoc finansowa dla Rodziny Pracownika w przypadku jego śmierci lub choroby

- pełna ochrona przy znacznie niższej składce, niż w przypadku zawarcia polisy indywidualnej

- otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin dziecka, śmierci rodziców bądź teściów

- wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe zwolnione są z podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn


PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

  1. Zgłoszenie zainteresowania poprzez przesłanie danych kontaktowych  na adres e-mail: biuro@cug24.pl
  2. Nasz kontakt w celu weryfikacji danych. Kalkulacja składek oraz zakresu ochrony.
  3. Przesłanie propozycji ochrony. 
  4. Początek ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca po odesłaniu podpisanej deklaracji oraz opłacie pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX