AXA Moje Dziecko


 1. Ubezpieczenie NNW dla rodzica, dla wszystkich dzieci, bez ograniczenia ilości - dziecko musi być własne lub przysposobione
 2. Stała miesięczna kwota 25,00 zł, bez względu na ilość włączonych do ubezpieczenia dzieci
 3. Do 30 000 w przypadku ciężkiego zachorowania dziecka oraz prywatna opieka medyczna w tym zakresie
 4. Świadczenie za pobyt w szpitalu.
 5. Assistance: sprzęt rehabilitacyjny, korepetycje, łóżko dla rodzica w szpitalu, transport medyczny, itp.
 6. Brak ankiety medycznej oraz niewielkie karencje - 3 miesiące (poza NNW)
Do ubezpieczenia może przystąpić, jako Ubezpieczony: RODZIC, czyli osoba, która ukończyła 15 rok życia i nie ukończyła 50 roku życia. Składka 25,00 zł/miesięcznie obejmuje wszystkie dzieci własne i przysposobione Ubezpieczonego. Wiek wstępu 50 lat. Maksymalny wiek świadczenia ochrony 69 lat.PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

 1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
 2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko, adres, data urodzenia, wykonywany zawód, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
 3. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
 4. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
 5. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
 6. Początek ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca po odesłaniu podpisanej deklaracji oraz opłacie pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.


Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX