NNW Szkolne


Ubezpieczenie NNW szkolne to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała lub śmiercią, pobyt w szpitalu, operację, poważne zachorowanie. Ochroną mogą być objęte dzieci  przedszkolne, szkół podstawowych, gimnazjów,  szkół średnich (liceum, technikum itd...). Okres ubezpieczenia obejmuje okres 12 miesiecy ochrony.Skladka za cały rok ochrony to : 40,50 zł


PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

  1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
  2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko dziecka, adres, data urodzenia, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
  3. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
  4. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
  5. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
  6. Początek ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca po odesłaniu podpisanej deklaracji oraz opłacie pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.


Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX