EMERYTURA


Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) – świadczenie 

pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość 

dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już 

zdolności do pracy zarobkowej.


Przykładowe produkty emerytalne:


- IKE - Indywidualne Konto Emerytalne


- IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego


- Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczoniowym Funduszem Gwarancyjnym


- Ubezpieczenia na życie i dożycie

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX