Otwarte ubezpieczenia grupoweDuża popularność ubezpieczeń grupowych dostępnych w zakładach pracy spowodowała, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe wprowadziły na rynek specjalne programy ubezpieczeniowe skierowane do klientów indywidualnych zawierające pełen zakres różnego rodzaju ryzyk. Tzw. Otwarte Ubezpieczenia Grupowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunki zdrowotne i wiekowe.

  Zakres ochrony ubezpieczenia grupowego zawiera świadczenia z tytułu:  

-zgonu Ubezpieczonego, - zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- ciężkie zachorowania,

- niezdolności do pracy Ubezpieczonego powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu,  

- zgonu dziecka Ubezpieczonego (w tym martwo urodzonego),  

- zgonu partnera Ubezpieczonego,

- leczenia szpitalne partnera,

- zgonu rodzica lub teścia.


Zapraszamy do zapoznania się z wariantami dostepnych pakietów oraz wybór 

optymalnego dla siebie zakresu ochrony.


Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX