POLISA ŻYCIE - SUPER GRUPA


    Dostępne dla każdego zainteresowanego od początku miesiąca.

 • Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na całym świecie,
 • Bardzo szeroki zakres za niewielką składkę,
 • Szpital, to działający w kraju lub za granicą publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (szeroka definicja szpitala),
 • Wiek wstępu od 18 do 62 lat,
 • Niezmienność warunków, sum ubezpieczenia i składki w czasie trwania umowy ubezpieczenia do 67 roku życia Ubezpieczonego,
 • Brak ankiety medycznej, samo oświadczenie o stanie zdrowia,
 • Z tytułu zgonu małżonka świadczenie może być także wypłacone za konkubenta,
 • Karta apteczna jest płata ryczałtem po pobycie w szpitalu trwającym 3 lub więcej dni – do wykorzystania 100 zł (nie więcej niż 3 razy w roku polisowym),
 • W rozumieniu OWU Super Grupa dziecko jest zawsze dzieckiem bez względu na jego wiek,
 • Poważne zachorowanie – wypłata za każdą zdiagnozowaną jednostkę chorobową,
 • Poważne zachorowanie obejmuje: nowotwór, zawał, udar mózgu, niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie (powyżej 20% ciała), śpiączka (powyżej 96 godzin), wystąpienie choroby Creutzfeldta – Jakoba,
 • Leczenie specjalistyczne – jednorazowa wypłata świadczenia za każde leczenie specjalistyczne, np. wszczepienie rozrusznika kardiowertera, chemioterapia,radioterapia, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa,
 • Operacje chirurgiczne obejmują 540 zabiegów,
 • Zakres Assistance dotyczy Ubezpieczonego i jego Współmałżonka – pokrycie kosztów leków do 300 zł
 • Indywidualna kontynuacja.


DOSTĘPNY RÓWNIEŻ WARIANT VIP


DOSTĘPNY RÓWNIEŻ WARIANT VIP


PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

 1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
 2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko, adres, data urodzenia, wykonywany zawód, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
 3. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
 4. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
 5. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
 6. Początek ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca po odesłaniu podpisanej deklaracji oraz opłacie pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.


Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX