WARTA PAKIET S

Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub ukończenia 67 roku życia, proponujemy ofertę indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego i według obowiązujących Szczególnych Warunków Ubezpieczenia.


DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE WARIANTY: PAKIET SPAKIET MPAKIET L


OKRES KARENCJI W RAZIE ZAJŚCIA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ


  • 6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego
  •  10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
  • 90 dni karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)
  • 180 dni karencji w przypadku: wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania Do karencji zaliczamy okres opłacania składek z tytułu innych niż Warta dla Ciebie i Rodziny umów grupowego ubezpieczenia na życie.

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

  1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
  2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko, adres, data urodzenia, wykonywany zawód, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
  3. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
  4. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
  5. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
  6. Początek ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca po odesłaniu podpisanej deklaracji oraz opłacie pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX