BENEFIA OCHRONA


Produkt ubezpieczeniowy Benefii dostępnym jest jako Terminowe Ubezpieczenie na Życie Benefia-Ochrona. Jest to polisa życiowa, którą cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz niska składka. 

Wiek wstępu to 18-64 lata. Ubezpieczony ma do wyboru jeden z trzech okresów ubezpieczenia: 1 rok, 5 lub 10 lat. Nie jest wymagana ankieta medyczna. 

Wysokość stawki pozostaje stała przez cały okres ubezpieczenia.


Warunki ubezpieczenia:

 • Suma ubezpieczenia - nawet do 1 000 000 zł,
 • Okres ubezpieczenia 1 rok, 5 lat lub 10 lat,
 • Wiek przystąpienia do ubezpieczenia od 18 do 64 lat,

Ochrona ubezpieczeniowa: 

 • Zgon Ubezpieczonego 100% SU,
 • Zgon Ubezpieczonego w NW 150% SU,
 • Zgon Ubezpieczonego w NW Komunikacyjnym 200% SU.


Wyślij zapytanie w celu kalkulacji składki


PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

 1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
 2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko, adres, datę urodzenia, oczekiwaną sume ubezpieczenia, wykonywany zawód, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
 3. Wyliczenie kalkulacji i przesłanie propozycji zakresu ochrony. 
 4. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
 5. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
 6. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
 7. Początek ubezpieczenia po wystawieniu polisy.

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX