MetLife Protection


MetLife Protection to:

- szeroki zakres ochrony dla Ubezpieczonego, w ramach ubezpieczenia podstawowego:

- wsparcie finansowe dla bliskich Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci

- ochrona Ubezpieczonego na wypadek trwałego całkowitego inwalidztwa na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, z wypłatą 100% sumy ubezpieczenia

- ochrona Ubezpieczonego na wypadek częściowego inwalidztwa (rozumianego jako niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej) w wyniku wypadku, polegająca na przejęciu opłacania składek przez Towarzystwo świadczenie z tytułu śmierci lub całkowitego trwałego inwalidztwa NW wypłacane jest w formie jednorazowej wypłaty 3 opcjonalne ubezpieczenia, zapewniające dodatkowe wsparcie finansowe:

- dla Ubezpieczonego na wypadek pobytu w szpitalu oraz operacji w wyniku choroby lub NW

- dla Ubezpieczonego na wypadek jednego z 7 poważnych zdarzeń objętych chorobą

- dla bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NW wypłata świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego nie podlegająca podatkowi od spadków i darowizn, zgodnie z aktualnym stanem prawnym


PRZYKŁADOWA KALKULACJA:

KOBIETA / MĘŻCZYZNA

WIEK: 46 LAT

OKRES OCHRONY: 120 MIESIĘCY (10 LAT)

SUMA UBEZPIECZENIA z TUTYŁU ZGONU: 150 000 zł

SUMA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY : 150 000 zł

PRZEJĘCIE OPŁACANIA SKŁADEK W PRZYPADKU CZĘŚCIOWEGO INWALIDZTWA

SKŁADKA: 145,17 zł miesięcznie


Wyślij zapytanie w celu kalkulacji składki


PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

  1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
  2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko, adres, datę urodzenia, oczekiwaną sume ubezpieczenia, wykonywany zawód, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
  3. Wyliczenie kalkulacji i przesłanie propozycji zakresu ochrony. 
  4. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
  5. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
  6. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
  7. Początek ubezpieczenia po wystawieniu polisy.

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX