Polisa dla Ciebie


Polisa dla Ciebie to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób mających od 18 do 85 roku życia.

Program ubezpieczeniowy gwarantuje niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy, niezależnie od zaawansowania wieku oraz stanu zdrowia. Prosta konstrukcja wniosku maksymalnie skraca czas zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczony sam określa częstotliwość opłacania składek: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.


KorzYŚCI WYNIKAJĄCE Z UBEZPIECZENIA:

 • Wybór sumy ubezpieczenia 2 500 - 100 000
 • Minimalna składka miesięczna 20 zł
 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony (dożywotnio)
 • Brak ankiety medycznej i dodatkowych badań w momencie przystępowania
 • Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające 18 - 85 lat.
 • niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy
 • możliwość zawarcia umów dodatkowych: z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku NNW lub na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy- renta miesięczna w wysokości 1 000 zł, 1 500 zł lub 2 000 zł płatna przez 10 lat;


Wyślij zapytanie w celu kalkulacji składki


PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

 1. Zapoznanie się z OWU dostepnymi w zakładce Kontakt/Druki do Pobrania.
 2. Zgłoszenie zainteresowania produktem poprzez przesłanie danych (imie i nazwisko, adres, datę urodzenia, oczekiwaną sume ubezpieczenia, wykonywany zawód, adres e-mail) na adres e-mail: biuro@cug24.pl
 3. Wyliczenie kalkulacji i przesłanie propozycji zakresu ochrony. 
 4. Wydrukowanie i przesłanie deklaracji przystapienia do podpisaniana na Panstwa adres e-mail lub tradycyjną pocztą.
 5. Wygenerowanie indywidualnego rachunku w T.U. do wpłaty comiesiecznej skladki.
 6. Przekazanie deklaracji przez CUG do T.U.
 7. Początek ubezpieczenia po wystawieniu polisy.

Copyright CREDIT CAPITAL Poland Sp. z o.o.@ 2014-2018 All Rights Reserved for DOMARTEX